Sinds maart vernieuwen we het gemaal in de Hoeksche Waard helemaal. Het gemaal krijgt pompen met meer capaciteit. Daarnaast maken we de watergang (sloot) langs de Torensteepoldersekade breder. Een mobiele pomp-installatie vervangt tijdelijk het gemaal. Door de situatie rond het Corona-virus is onduidelijk wanneer de vernieuwing klaar is.

Planning

Begin oktober zou de vernieuwing klaar zijn. Op dit moment werkt de aannemer hard door. De precieze einddatum is onduidelijk door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Geen overlast

Het gemaal ligt ver weg van huizen en mensen. Hierdoor maken inwoners weinig overlast mee. Mogelijk dat er meer vrachtverkeer is. 

2 vervangen door 1 gemaal

De vernieuwing is noodzakelijk omdat nu 2 -verouderde- gemalen uitvoeren wat 1 vernieuwd gemaal zou kunnen. Bij oudere gemalen is het risico op storingen groter. Met de renovatie van gemaal Cromstrijen is het gebied klaar voor de toekomst: bij wateroverlast kan het water snel worden weggepompt en blijft de waterkwaliteit gedurende het hele jaar goed.

Aanpak vernieuwing gemaal

Het gemaal Cromstrijen verzorgt de afvoer van water uit de polders Cromstrijen en Hoogezand. Hierdoor blijft er voldoende (maar niet te veel) zoet en schoon water in de sloten. Na de renovatie verzorgt gemaal Cromstrijen ook de afvoer van water uit de polder Torenstee. Ook maken we de watergang (sloot) langs de Torensteepoldersekade breder. Dit verbetert de doorstroming van water. Na afronding van de renovatie wordt het gemaal Torensteepolder gesloopt.

Duurzame en milieuvriendelijke keuzes

Met de renovatie van gemaal Cromstrijen en het inrichten van de oevers worden duurzame keuzes gemaakt. De dieselmotor wordt vervangen door een energiezuinige elektrische motor en de bestaande elektrische motor wordt gereviseerd. De pompinstallatie is zo ontworpen dat de motoren met optimaal rendement kunnen draaien. Met de bediening van de pompen wordt rekening gehouden met visvriendelijkheid. Ook worden diverse energiebesparende maatregelen voor verlichting, water en verwarming doorgevoerd in het gebouw.

Zie ook

Gebiedsplan Cromstrijen