De Schaapsweg in Den Bommel krijgt een nieuwe asfaltlaag en er worden aanpassingen voor de verkeersveiligheid gedaan. Bekijk hier de tekening die hoort bij het verkeersbesluit. 

De nieuwe asfaltlaag is nodig vanwege de slechte staat van het wegdek. De weg wordt aangepakt tussen de Groeneweg en de Hogeweg-Zandweg. Tegelijkertijd willen we aanpassingen voor de verkeersveiligheid doen. We richten de weg volgens landelijke richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’ in.

Wat zijn we van plan om te gaan doen?

  • We verlagen de maximum snelheid van 80 naar 60 km per uur. Dit doen we omdat weilanden, erven, bedrijven en woningen direct aan de weg liggen waardoor langzaam en sneller verkeer bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan landbouwvoertuigen en autoverkeer, waarvoor het vanuit veiligheidsbelang nodig is om de maximale snelheid te verlagen.
  • Bij een weg van 60 km per uur worden de voorrangregels op de volgende kruispunten gewijzigd:
    • Schaapsweg-Oudelandseweg
    • Schaapsweg-Hogeweg-Zandweg

Er is dan sprake van gelijkwaardige kruisingen, rechts gaat voor. De voorrangsborden worden verwijderd en er komen tijdelijke informatieborden waarop staat: geef het door, rechts gaat voor!

  • Het huidige fiets-/bromfietspad wordt tussen de Groeneweg en de bebouwde kom van Den Bommel aangepast tot een fietspad. De bromfietsers gaan naar de rijbaan.

Verkeersbesluit
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden publiceren we, alleen voor de aanpassing van de voorrangsregeling en het verwijderen/ plaatsen van diverse verkeersborden en verkeerstekens, een verkeersbesluit. Dit voorgenomen besluit maken we 22 juni openbaar. U vindt dan het voorgenomen verkeersbesluit op de website wshd.nl/bekendmakingen of officielebekendmakingen.nl (externe link)