De Oudelandsedijk in Abbenbroek krijgt dit jaar een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd willen we aanpassingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid doen. Bekijk hier de tekeningen die horen bij het verkeersbesluit. 

Wat zijn we van plan om te gaan doen?

  • We richten de weg Duurzaam Veilig in door op drie kruispunten snelheid remmende maatregelen aan te brengen en de voorrangsregel op te heffen. De drie kruispunten zijn:
    • Oudelandsedijk - Moerseweg
    • Oudelandsedijk - Kouwenhovenseweg - Groeneweg
    • Oudelandsedijk - Oude Waaldijk
  • De voorrangsborden worden verwijderd en er komen tijdelijke informatieborden waarop staat: geef het door, rechts gaat voor!

Verkeersbesluit
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden publiceren we alleen voor de aanpassing van de voorrangsregeling en het verwijderen/ plaatsen van diverse verkeersborden en verkeerstekens, een verkeersbesluit. Dit voorgenomen besluit maken we 22 juni openbaar. U vindt dan het voorgenomen verkeersbesluit op de website wshd.nl/bekendmakingen of officielebekendmakingen.nl.(externe link)