Waterschap Hollandse Delta gaat dit voorjaar de verkeerssituatie rond Glaspark Vierpolders aan de Prinsenweg, Tuindersweg en omgeving op Voorne-Putten verbeteren.

Vrachtwagens tussen de N57 en het glaspark worden na wegaanpassingen dit voorjaar omgeleid via de N494, Parallelweg, Rijksstraatweg en Middelweg. Door de omleidingsroute wordt het rustiger op de overige wegen, bijvoorbeeld voor fietsers.

De Middelweg wordt verbreed en er worden rode fietssuggestiestroken aangebracht. De Voorweg wordt afgesloten voor vrachtwagens en landbouwverkeer van 10 meter of langer. Alleen auto’s en landbouwverkeer tot 10 meter kunnen nog wel via de Voorweg.

Verder worden de bermen aangepakt. Bermverharding en onveilige obstakels in de bermen worden verwijderd. De grond wordt aangevuld en ingezaaid. Bij sommige kassen wordt bermverharding aangebracht voor wachtende en manoeuvrerende vrachtwagens. Slechte plekken in het asfalt worden aangepakt. Op de Tuindersweg wordt zelfs de volledige asfaltlaag vervangen.

Heemraad wegen Petra van Nes van Hollandse Delta: “Het gebruik van de wegen door vrachtwagens en tractoren wordt beter geregeld doordat zij een andere route gaan rijden. De bermen worden hersteld. Er is extra aandacht voor de veiligheid van fietsers door fietssuggestiestroken. Na een jaar willen we de verbeterde verkeerssituatie samen met de gemeente en alle betrokkenen evalueren.”

Omwonenden en belanghebbenden zijn per brief geïnformeerd.
 

Heemraad Petra van Nes
Heemraad Petra van Nes