Wilt u een sloot dempen of een duiker aanleggen? Een steiger of schuur bouwen? Beplanting aanbrengen langs uw oever of een weg? Een evenement op een weg houden? Grondwater onttrekken of bent u van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning of ontheffing nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

Melden start werkzaamheden

Heeft u al een vergunning of 'goedkeuring melding' ontvangen, meld dan tijdig de start van de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt dit doen met de door u ontvangen antwoordkaart, telefonisch (0900 - 2005005, lokaal tarief) of per e-mail (2005005@wshd.nl) via ons waterschapsloket of via ons contactformulier

Meer over: