Waterschap Hollandse Delta verleent een vergunning aan de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet. Met deze vergunning kan de aannemer de werkzaamheden aan het verondiepen van de plas verder voortzetten. Bij het verlenen van de vergunning volgt Hollandse Delta de landelijke normen, om zo de waterkwaliteit in de Plas van Heenvliet op orde te houden.

Veiligheid voorop

In de vergunning zijn diverse waarborgen opgenomen om de waterkwaliteit in de plas goed te houden. Dat gebeurt op drie manieren. Allereerst moet alle grond en bagger die in de plas toegepast wordt aan de landelijk vastgestelde normen voldoen. Om dit te controleren moet de aannemer, voorafgaand aan elke toepassing (via een landelijk meldpunt) een melding indienen. Het waterschap beoordeelt deze melding en bepaalt of de partij mag worden toegepast. Thermisch gereinigde grond en andere verdachte partijen worden nadrukkelijk niet toegestaan.

Controles en metingen

Vervolgens controleren handhavers van het waterschap steekproefsgewijs de werkzaamheden van de aannemer. Tot slot laat het waterschap het effect van de stortingen monitoren. Aquon, een geaccrediteerd onderzoeksbureau neemt minimaal acht keer per jaar monsters van het water. Wanneer uit hun onderzoek blijkt dat er sprake is van een significante stijging van bepaalde schadelijke stoffen, wordt het verondiepen van de plas stil gelegd.

Waterkwaliteit waarborgen

Heemraad Johan van Driel: “De waterkwaliteit staat bij ons altijd voorop. Schoon water, nu en in de toekomst, is één van de speerpunten van het college van dijkgraaf en heemraden. Na alles wat er eerder rond de Plas van Heenvliet is gebeurd, begrijp ik dat deze vergunning voor toepassingen in het water bij sommigen wellicht vragen oproept. Maar ik verzeker u: we nemen geen enkel risico en wij blijven de waterkwaliteiten waarborgen.”

Veelgestelde vragen

Meer weten over de Plas van Heenvliet? Bekijk hier de vragen van Dorpsraad Zwartewaal.