Op 27 november staat er weer een vergadering van het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering gepland. Op de agenda staat onder meer de programmabegroting 2020 en de bijbehorende nieuwe belastingtarieven. Ook komt het Bestuursprogramma aan bod. Hierin staan de speerpunten van het algemeen bestuur voor de periode 2019-2023.

Op de foto zie je de voorkant van de concept begroting 2020 van waterschap Hollandse Delta

Ter voorbereiding op de Verenigde Vergadering vinden drie commissievergaderingen plaats:

1. Vergadering van commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)
Maandag 11 november 2019, 14.00 uur.

Bekijk de agenda en stukken van de commissie Water

2. Vergadering van commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV
Dinsdag 12 november 2019, 14.00 uur.

Bekijk de agenda en stukken van de commissie WWV

3. Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH)
Woensdag 13 november 2019, 14.00 uur.

Bekijk de agenda en stukken van de commissie MBH

Alle vergaderingen zijn openbaar. Ze kunnen ook live bekeken worden via notubiz. Bekijk de live-stream van de vergaderingen