Op 27 november staat er weer een vergadering van het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering gepland. Op de agenda staat onder meer de programmabegroting 2020 en de bijbehorende nieuwe belastingtarieven. Ook komt het Bestuursprogramma aan bod. Hierin staan de speerpunten van het algemeen bestuur voor de periode 2019-2023.