Deze maand zijn er diverse vergaderingen van het algemeen bestuur. Op de agenda staat onder andere het voorstel voor een investering van bijna 2,7 miljoen euro voor de renovatie van gemaal Stellendam met visvriendelijke pompen. Daarnaast besluit het bestuur over het Uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft duidelijkheid over de onderzoeken, onderhouds- en uitvoeringswerkzaamheden die we in 2020 willen gaan doen.

De commissies vergaderen op: 

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering op 25 maart 2020, 14.00 uur. Tijdens deze vergadering worden de besluiten genomen. 

Alle vergaderingen zijn openbaar bij te wonen.

Bekijk de vergaderingen van het algemeen bestuur live