Het investeren van bijna 3 miljoen euro in het beluchtingscircuit van RWZI Dordrecht staat onder andere op de agenda van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta in januari. Daarnaast besluit het bestuur over het proces en het betrekken van onze partners in de volgende beleidsplannen: WaterBeheerProgramma 2022-2027, StroomGebiedBeheerPlan 3 en programma Wateropgave.

De complete agenda van de vergaderingen:

* Maandag 27 januari 2020: Vergadering van commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water)

* Dinsdag 28 januari 2020: Vergadering van commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

* Woensdag 29 januari 2020: Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 12 februari 2020. Tijdens deze vergadering worden de besluiten genomen.

De commissie vergaderingen starten om 14.00 uur en de Verenigde Vergadering om 19.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Ze kunnen ook live bekeken worden via http://wshd.notubiz.nl.

Meer informatie over het bestuur