Het investeren van bijna 3 miljoen euro in het beluchtingscircuit van RWZI Dordrecht staat onder andere op de agenda van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta in januari. Daarnaast besluit het bestuur over het proces en het betrekken van onze partners in de volgende beleidsplannen: WaterBeheerProgramma 2022-2027, StroomGebiedBeheerPlan 3 en programma Wateropgave.