Chauffeurs van tractoren en vrachtwagens zitten hoog boven de weg. Zij hebben geen last van het hoge gras in de bermen. Voor automobilisten is dat wel het geval. Daarom beginnen de waterschappen deze week met het maaien van veiligheidsstroken en zichthoeken.

Veiligheidsstroken en zichthoeken

Een veiligheidsstrook is de eerste anderhalve meter van de berm. Zichthoeken zijn bermen bij kruispunten. Plekken dus waar hoog gras het overzicht voor u als weggebruiker kan belemmeren.

Gedragscode

Waterschappen mogen maaien tijdens het broedseizoen. Dat mag waar dat belangrijk is voor uw veiligheid. In een landelijke gedragscode staat heel precies onder welke voorwaarden. Pas later wordt de hele berm gemaaid. Zo houden we het gras van veiligheidsstroken en zichthoeken het hele jaar kort genoeg.

Test

Dit jaar start waterschap Hollandse Delta met een test. We beoordelen of veiligheidsstroken langs bepaalde wegen minder breed kunnen worden gemaaid. Daardoor blijft er meer gras staan. Insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren kunnen er schuilen en hun voedsel zoeken.
 

Maaien van een wegberm

In deze rubriek Buiten gewoon groen vertelt waterschap Hollandse Delta iedere week iets actueels over de prachtige natuur in onze omgeving. Hollandse Delta verzorgt veel natuur in polders van de Zuid-Hollandse eilanden.