Eén van de taken van waterschap Hollandse Delta is het zorgen voor een goed waterbeheer. In droge tijden betekent dit dat Hollandse Delta ervoor zorgt dat voldoende water beschikbaar is. Ook streeft het waterschap ernaar de kwaliteit van het water te handhaven.

Het water in de rivieren in ons werkgebied staat laag. De verwachting is dat dit in elk geval de komende twee weken niet gaat veranderen. Er wordt bovendien weinig regen verwacht, terwijl de komende hoge temperaturen voor méér verdamping gaan zorgen en een grotere vraag naar water door de natuur en landbouw.

Op dit moment is er nog voldoende zoet water van de gewenste kwaliteit. Maar de komende dagen gaat dat waarschijnlijk steeds minder worden. Wat droogte betekent is te lezen in de Veelgestelde vragen over droogte.

weiland met verdroogd gras