Voorzittershamer van hout

De voor vanavond om 19.00 uur geplande extra openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta is vervallen vanwege het ontbreken van agendapunten.