Watergebiedsplan Flakkee-oost 1
Watergebiedsplan Flakkee-oost 2

Klimaatverandering, droogte, zware regenval, plaatselijke piekbuien, Hollandse Delta bereidt zich voor op de toekomst. Het waterschap doet dit onder meer met watergebiedsplannen.

In elk plan staat voor een bepaald gebied een pakket aan maatregelen: voor aan- en afvoer van water, bemaling, groot onderhoud, inrichting, waterberging en waterkwaliteit. Watergebiedsplan Flakkee-oost gaat over extra waterberging en de renovatie van de gemalen Galathee en De Bommelse Polders.

Huisbezitters, huurders, grondeigenaren, pachters en andere belanghebbenden zijn door het waterschap persoonlijk uitgenodigd voor een inloopavond op dinsdag 19 september tussen 19.00 en 21.00 uur in zaal ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.