Klimaatverandering, droogte, zware regenval, plaatselijke piekbuien, Hollandse Delta bereidt zich voor op de toekomst. Het waterschap doet dit onder meer met watergebiedsplannen.

Watergebiedsplan Hoeksche Waard zuidwest

In elk plan staat voor een bepaald gebied een pakket aan maatregelen: voor aan- en afvoer van water, bemaling, groot onderhoud, inrichting, waterberging en waterkwaliteit.

Het eerste watergebiedsplan gaat over de polder Klein Zuid-Beijerland in de Hoeksche Waard en de directe omgeving.

Huisbezitters, huurders, grondeigenaren, pachters en andere belanghebbenden zijn door het waterschap persoonlijk uitgenodigd voor een inloopavond op dinsdag 22 augustus aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur bij De Ark, Koninginneweg 4 in Zuid-Beijerland.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.