Hollandse Delta beheert wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde en Voorne-Putten. Rijkswaterstaat beheert de snelwegen, de provincie Zuid-Holland de provinciale N-wegen en de gemeenten beheren de wegen binnen de bebouwde kom. Op al deze wegen gelden regels. Als u hiervan wilt afwijken, dan moet u hiervoor ontheffing aanvragen.

Algemene ontheffing aanvragen

Als u op een weg van het waterschap wilt rijden met een voertuig dat buiten de geldende beperkingen valt, dan heeft u een ontheffing nodig. 

RVV-ontheffing aanvragen

Instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Bij de uitvoering van werkzaamheden op of nabij een weg is het soms nodig tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) in te stellen. Bijvoorbeeld voor de doorstroming of voor de verkeersveiligheid. Mogelijke maatregelen zijn het afsluiten van een weg, het instellen van eenrichtingsverkeer of het in werking stellen van een omleidingsroute. Wilt u een tijdelijke verkeersmaatregel instellen op een weg van het waterschap, dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. 

Toestemming TVM aanvragen

Melding van een evenement

U wilt een evenement organiseren, bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. En u wilt daarvoor gebruik maken van de wegen van het waterschap. Dan is een melding van het evenement vaak voldoende. Doe deze melding minimaal drie weken voor aanvang van het evenement.

Melding evenement op wegen

Ontheffingen Slotsedijk Rhoon en Spuidijk Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland