De subsidieregeling van waterschap Hollandse Delta voor waterinitiatieven is een succes. Een maand na de start van deze regeling in januari 2020, is de bodem van de subsidiepot al bereikt en kan het waterschap voorlopig geen subsidieaanvragen meer honoreren.

regenton

Met deze regeling wil het waterschap voor waterinitiatieven subsidie verstrekken. Deze regeling is bedoeld voor zowel inwoners als bedrijven in het gebied Zuid-Holland Zuid.
“Het succes van deze subsidieregeling geeft eens te meer aan dat burgers en bedrijven hun directie omgeving klimaatvriendelijk willen maken”, legt Johan van Driel, heemraad Water en Klimaat uit, “We krijgen vele verzoeken van inwoners en bedrijven voor subsidie voor waterinitiatieven.”

Vervolg

Het waterschap ontving vele verzoeken voor de aanschaf van regentonnen, het watervriendelijk maken van tuinen en schoolpleinen. Voor deze subsidieregeling heeft het waterschap een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Het waterschap bekijkt hoe aan deze subsidieregeling een vervolg kan worden gegeven. Het denkt daarbij aan een regeling, speciaal voor initiatieven van burgers. Op deze wijze hoopt het waterschap meer waterbewustzijn te creëren bij de inwoners in het gebied Zuid-Holland Zuid.