In Numansdorp hebben wethouder Steen en de heemraden Van Driel en Stehouwer vandaag de tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’ geopend. Deze tentoonstelling in het Nationaal Landschap Centrum laat zien hoe je zelf een steentje kunt bijdragen door je tuin klimaatbestendig te maken.

Opening tentoonstelling Klimaat ind e je Straat
v.l.n.r.: Huibert Steen (gemeente), Leo Stehouwer en Johan van Driel (waterschap).

Een tegeltuin lijkt gemakkelijk in onderhoud, maar dat geldt niet altijd zo. De laatste jaren zijn er vaker hevige regenbuien waarbij er in korte tijd veel water valt. Als dat water onvoldoende de grond in kan trekken, dan levert dat flinke wateroverlast op. En duurzame oplossingen voor het opvangen van overvloedig (regen)water worden steeds belangrijker. Het kunnen beschikken over voldoende schoon drinkwater wordt in de komende jaren een grote uitdaging.

Bewustwording

Johan van Driel, heemraad Water bij Hollandse Delta: “Iedereen is waterbeheerder. We werken samen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.” Heemraad Leo Stehouwer zegt dat de bewustwording begint bij kinderen: ”We planten een zaadje dat uitgroeit tot een zaak van iedereen.” Wethouder Huibert Steen van de gemeente Hoeksche Waard: “We werken goed samen met het waterschap, we bereiden ons samen voor op klimaatveranderingen, bijvoorbeeld met het uitvoeren van stresstesten.”

Samenwerking

De tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’ is een samenwerking van verschillende organisaties. De vereniging Groei & Bloei Hoeksche Waard is initiatiefnemer en krijgt daarbij hulp van de gemeente Hoeksche Waard, de Rabobank, Intratuin Numansdorp en waterschap Hollandse Delta. Alleen samen kunnen we bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarin speelt een groene tuin een belangrijke rol.

Tentoonstelling bezoeken

De tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’ is tot eind februari te bezoeken in het Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1 in Numansdorp. Het centrum is open op woensdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.