Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater op het oppervlaktewater loost, betaalt u zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het maakt niet uit of dit rechtstreeks, via het riool, een septic tank of een put gebeurt. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. 

Bij bedrijfsruimten met een hoge vuillast of die zeer veel afvalwater lozen, stellen we de vervuilingswaarde vast door middel van meting, bemonstering en analyse. 

We bepalen de vervuilingswaarde aan de hand van chemisch zuurstofverbruik. Nadeel hiervan is dat er stoffen zijn die wel chemisch afgebroken kunnen worden, maar biologisch niet. Als we veel (nagenoeg) niet-afbreekbare stoffen meten, passen we op die uitkomst een correctie toe: de T-correctie. De regels hiervoor stellen de waterschappen op bij de belastingverordening.

U komt in aanmerking voor een T-correctie als de uitkomst tot bepaling van het chemische zuurstofverbruik in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch-niet of nauwelijks afbreekbare stoffen.

Meer informatie

Waterschapswet
Waterwet