De subsidieregeling van waterschap Hollandse Delta voor klimaatadaptieve maatregelen is een succes. Vijf maanden na de start van deze subsidieregeling is de bodem van de subsidiepot al daarom bereikt en kan het waterschap dit jaar geen subsidieaanvragen meer honoreren.

Met deze regeling die begin april van start ging, wil het waterschap voor klimaat-initiatieven subsidie verstrekken. Deze regeling is bedoeld voor zowel inwoners als bedrijven in het gebied Zuid Holland Zuid.

In de voorbije maanden kwamen vele verzoeken binnen voor de aanschaf van regentonnen, het watervriendelijk maken van tuinen, maar ook voor het watervriendelijk maken van een schoolplein en voor de uitgave van een klimaatkrant. Voor deze subsidieregeling heeft het waterschap een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld.

In 2020 wordt deze subsidieregeling vervolgd en kunnen inwoners en bedrijven subsidie aanvragen.