Op donderdag 10 november 2022 vond bij waterschap Hollandse Delta de ‘3e Ketendag Regio Rijnmond’ plaats. Doel van deze dag was om praktisch aan de slag te gaan met het vergunningenproces en het Digitale Stelsel Omgevingswet(externe link) (DSO).

Ruim 100 deelnemers uit de regio Rijnmond (vergunningverleners, projectleiders DSO en (beleids)medewerkers van gemeenten, Veiligheidsregio, GGD, DCMR, waterschappen, Havenbedrijf en Rijkswaterstaat) hebben geoefend met het digitale platform voor onder meer het aanvragen en behandelen van vergunningaanvragen.

De in 2023 in te voeren digitale voorziening maakt niet alleen het aanvragen van vergunningen makkelijker, maar ook de behandeling van die aanvragen. Ook ondersteunt het DSO de samenwerking tussen de regionale overheden. Dat is nodig om in de toekomst samen met de partners te komen tot (meer) integrale belangenafweging, besluitvorming en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het oefenen en beproeven van het werken met DSO was een succes. Ook zijn mogelijke verbeteringen gesignaleerd. Die worden opgepakt en begin 2023 volgen nieuwe oefensessies op andere locaties.

Piet Schakel, Hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bij waterschap Hollandse Delta, sloot de dag af door de deelnemers en het organiserend Rijnmondberaad dank te zeggen. Opvallend was het enthousiasme van en de beleving door de deelnemers. De conclusie was dat er flinke stappen gezet zijn in het kunnen gaan gebruiken van het DSO. Tevens gaat een aantal deelnemers graag aan de slag met de nieuwe initiatieven om het samenspel tussen de regiopartners nog verder te brengen.

Ketendag Regio Rijnmond bij waterschap Hollandse Delta
3e Ketendag Regio Rijnmond bij waterschap Hollandse Delta