Met de stimuleringsregeling voor waterinitiatieven kunnen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden subsidie aanvragen bij waterschap Hollandse Delta. Met deze regeling wil het waterschap iedereen oproepen om mee te helpen de regio klimaatbestendiger te maken! Het waterschap startte in 2019 deze regeling die een groot succes werd. Na vier maanden was de subsidiepot voor 2019 al uitgeput. Dankzij deze regeling kunnen burgers en bedrijven ook in 2020 - met een bijdrage van het waterschap - klimaatinitiatieven nemen zoals de tuin watervriendelijk maken of een groen dak realiseren.