Met de stimuleringsregeling voor waterinitiatieven kunnen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden subsidie aanvragen bij waterschap Hollandse Delta. Met deze regeling wil het waterschap iedereen oproepen om mee te helpen de regio klimaatbestendiger te maken! Het waterschap startte in 2019 deze regeling die een groot succes werd. Na vier maanden was de subsidiepot voor 2019 al uitgeput. Dankzij deze regeling kunnen burgers en bedrijven ook in 2020 - met een bijdrage van het waterschap - klimaatinitiatieven nemen zoals de tuin watervriendelijk maken of een groen dak realiseren.

Een groen dak zorgt voor opvang regenwater

Een groen dak

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Samen wil het waterschap er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. 

Vijftig aanvragen

In 2019 ontving het waterschap zo’n vijftig aanvragen voor subsidie. Zo schaften velen een regenton aan om regenwater te hergebruiken en werden diverse groene daken gerealiseerd. Een initiatiefnemer uit Barendrecht heeft door deze regeling veel particulieren kunnen helpen aan een groen dak. Daarnaast zijn initiatieven als de Natte Krat (ontwikkeling van opvang van regenwater in combinatie met groen)) en de StraaDkrant (voor een beter leefklimaat) mede dankzij de subsidie van het waterschap kunnen worden gerealiseerd. 

Aanvraag

Heeft u een waterinitiatief, - mits geen bedrijfsmatige activiteit -, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. 

Lees meer en bekijk het aanvraagformulier