De afgelopen tijd heeft waterschap Hollandse Delta werkzaamheden uitgevoerd voor het project Optimalisatie Brielse Meer. Daarvoor zijn op een aantal plaatsen werkzaamheden gedaan om de wateraanvoer het meer te verbeteren.

Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwatervoorziening in ons gebied. Vooral in periodes van droogte kan het meer de hele regio extra zoet water verstrekken. De wateraanvoer naar het meer en naar de achterliggende polders moet daarom goed zijn. Om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor voldoende schoon water, zijn we aan het werk op verschillende locaties in het gebied.

Op de volgende locaties worden polderinlaten en stuwen vernieuwd:

 • (1) Inlaat Molenvest-Kraaivest
 • (2) Inlaat Nieuwe Ondernemingspolder West
 • (3) Inlaat Hossenbosdijk
 • (4) Stuw Oudendijk
 • (11) Inlaat Oude Kade Zuidland
 • (12) Inlaat Oude Bernisse
 • (13) Inlaat Molengorzen
Op dit kaartje is te zien op welke plekken rondom het Brielse Meer we bezig zijn met het vernieuwen van stuwen en inlaten.

Brielse Meer kent veel gebruikers

Het water uit het Brielse Meer wordt gebruikt door veel partijen:

 • boeren op Voorne-Putten gebruiken het voor hun akkers
 • de tuinbouw in het Westland gebruikt het in de kassen
 • industrie in de Rotterdamse haven gebruikt het als koelwater
 • inwoners en toeristen op Voorne-Putten gebruiken het voor recreatie

Daarom is het belangrijk dat de zoetwaterbron beschikbaar blijft. Ook wanneer de effecten van klimaatverandering (droogte, verzilting, piekbuien) groter worden.

Samenwerking

Het zoete water uit het Brielse Meer wordt niet alleen door boeren op Voorne-Putten gebruikt om hun akkers te beregenen of voor de recreatie door inwoners. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland, de bedrijven in de Rotterdamse Haven en Evides maken dankbaar gebruik van het zoetwater uit het Brielse Meer. Daarom hebben we gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Deltafonds Zoetwater van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die is in 2020 toegekend.

Voor meer info en eerdere nieuwsberichten over dit project kun je kijken op onze themapagina over het Brielse Meer.