Door een technische storing zijn beide pompen van gemaal Loudon in Dordrecht uitgevallen. Waterschap Hollandse Delta heeft een tijdelijke pomp geplaatst die de taak van het gemaal overneemt. 

De Wieldrechtse Zeedijk is tussen de Kamerlingh Onnesweg en de Spinel te Dordrecht voorlopig afgesloten voor doorgaand wegverkeer. Fietsers kunnen van het buitendijkse fietspad gebruik blijven maken.

Zaterdagmiddag constateerden medewerkers van het waterschap bij een nadere inspectie dat het verhelpen van de storing langere tijd gaat duren. Daarom is er tijdelijk een mobiele pomp bij het gemaal geplaatst. Deze pompt het overtollige water via leidingen naar de Dordtsche Kil. 

Gemaal Loudon regelt de waterhuishouding van het havengebied tussen de Schenkeldijk in de wijk Sterrenburg en de Wieldrechtse Zeedijk. In dit gebied ligt onder andere het bedrijventerrein Dordtse Kil III. 

Omleiding

Deze leidingen blokkeren de weg en het fietspad. Het wegverkeer kan omrijden via de Kamerlingh Onnesweg, Rijksstraatweg, N217 en Aquamarijnweg. Voor fietsers zal een brug over de leidingen op het fietspad worden aangebracht. Naar verwachting zal de afsluiting tot woensdag 17 maart duren.
 


 

Opstellen noodpomp en leidingen bij gemaal Loudon in Dordrecht
Opstellen noodpomp en leidingen bij gemaal Loudon in Dordrecht
Omleidingsroute Wieldrechtse Zeedijk
Omleidingsroute Wieldrechtse Zeedijk