Help onze regio klimaatbestendiger te maken!

Regenton, tip voor opvangen van regenwater

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. 

In 2019 heeft WSHD voor initiatieven een subsidie beschikbaar gesteld. Het plafond van het subsidiebudget is bereikt. Het is niet meer mogelijk in 2019 subsidie aan te vragen.

Wij hebben een brochure uitgebracht met nuttige informatie over klimaatadaptatie:

Aan de slag met klimaatadaptatie

Verantwoordingsformulier

Heeft u subsidie aangevraagd en toegekend gekregen, dan kunt u bijgaand verantwoordingsformulier invullen en sturen naar Stimuleringsregeling@wshd.nl
Vervolgens wordt de subsidie uitgekeerd.

Tip:

Ook andere overheden stimuleren groen blauwe maatregelen. Kijk ook eens op website van uw gemeente.

Downloads