Help onze regio klimaatbestendiger te maken!

Regenton, tip voor opvangen van regenwater

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt Hollandse Delta mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta aan.

Lees eerst de toelichting op de stimuleringsbijdrage:

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Wij hebben een brochure uitgebracht met nuttige informatie over klimaatadaptatie:

Aan de slag met klimaatadaptatie

Wanneer u maatregelen wilt toepassen in uw tuin of aan uw woning, of dat u grote klimaatbestendige maatregelen wilt uitvoeren u subsidie aanvragen via het

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie.

Sla bovenstaande ingevulde aanvraagformulier op uw computer op om het samen met onderstaande formulier naar ons op te sturen.

Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie waterschap Hollandse Delta

Het kan zijn dat uw aanvraag die u eerder heeft opgestuurd (voor 8 april) niet is aangekomen. Wilt u hem alsnog op bovenstaande wijze sturen, zodat uw initiatief zeker onder onze ogen komt?

Tip:

Ook andere overheden stimuleren groen blauwe maatregelen. Kijk ook eens op website van uw gemeente.

Downloads