In september beginnen we met het project‘Grond- en watergebruik’. Het doel van het project is om het beheer in overeenstemming te brengen met de beschrijving in het Kadaster.