Deze week is gestart met het graven van ongeveer 3,3 km aan natuurvriendelijke oevers langs het Piershilsche Gat en de West-Binnenhaven in de kern Korendijk. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind maart zijn uitgevoerd.