Landbouwvoertuigen rijden de komende weken af en aan met vers geoogste bieten. Dat betekent - zeker met nat weer - modder op de polderwegen. Weggebruikers moeten hier rekening mee houden. Agrariërs hebben de plicht de weg schoon te houden en waarschuwingsborden te plaatsen. Zo voorkomen we verkeershinder en verkeersonveiligheid.

Modder op de weg

Landbouwers moeten zorgen dat de wegen schoon blijven. Zij zijn aansprakelijk voor de gevolgen van de vervuiling. Waterschap Hollandse Delta ziet erop toe dat zij zich aan de regels houden om zo de wegen schoon en veilig te houden.

Met de campagne ‘Modder op de weg’ vraagt het waterschap automobilisten, motor- of scooterrijders of fietsers hun snelheid aan te passen, afstand te houden en goed zichtbaar te zijn. Houd rekening met elkaar, verkeersveiligheid maken we samen!

Deze campagne is ook een onderdeel van ‘Maak een punt van nul’, een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Met één ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland.

Richtlijnen voor agrariërs

Agrariërs hebben de taak om te zorgen dat de wegen schoon blijven. Zij zijn aansprakelijk voor de gevolgen van de vervuiling. Waterschap Hollandse Delta ziet erop toe dat zij zich aan de regels houden om de wegen schoon en veilig te houden. In het filmpje wordt het allemaal nog eens duidelijk uitgelegd, er zijn 5 stappen:

  1. Informeer de wegbeheerder, waterschap Hollandse Delta

  2. Plaats modderborden

  3. Voorkom vervuiling door modder

  4. Maak de weg schoon

  5. Klaar? Meld dit bij de wegbeheerder, waterschap Hollandse Delta

Bij gladheid moeten automobilisten hun rijgedrag aanpassen. Houd rekening met elkaar, verkeersveiligheid maken we samen!