De gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta hebben donderdag 1 oktober de illegale vaartuigen en steigers langs de Waalweg verwijderd, tussen de Rijksstraatweg en de boothelling Rijsoord. 
De meeste bootjes worden al lange tijd niet meer gebruikt, zijn in verval geraakt en soms half gezonken. Ook de steigertjes zijn soms in verval geraakt en kunnen daarmee een gevaar vormen voor de waterkwaliteit.

 

Weghalen spookbootjes in de Waal Ridderkerk

Melden tot 24 december 2020

De eigenaren hadden de mogelijkheid om hun bootjes en/of steigers tot 1 oktober nog zelf weg te halen. Nu doen de gemeente en het waterschap dit. Eigenaren van de bootjes kunnen zich tot 24 december 2020 melden via het waterschapsloket 0900 2005005 (24/7 bereikbaar). Tegen betaling van de verwijderingsbijdrage krijgen ze dan hun bezit weer terug. Anders worden ze vernietigd.