Op vijf plekken in ons werkgebied gaan we de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze ook in de toekomst aan de eisen voldoen. Via een speciale website informeren we over de uit te voeren werkzaamheden en kunnen reacties worden gegeven en vragen worden gesteld over dit project. Zo kunnen omwonenden en andere belanghebbenden ‘coronaproof’ betrokken zijn.

Stenen storten

Uit toetsingen die we uitvoeren, is gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken. Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaan we op deze vijf plekken de dijk versterken: bij de Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet, de Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse, het Hartelkanaal ter hoogte van Spijkenisse, het Haringvliet ter hoogte van Middelharnis en de Grevelingen ter hoogte van Ouddorp. Op deze locaties zal het onderwatertalud worden aangepast en worden stenen gestort om te zorgen dat het zand niet weg kan spoelen.

Mening horen

Op dit moment maken we het ontwerp voor het project. Via de projectpagina kunnen belanghebbenden met een speciale website nu hun mening geven, vragen stellen of andere inbreng leveren. De speciale website werkt het beste met Google Chrome. Per plek is op tekeningen te zien hoe onder water het profiel van de dijk verbeterd gaat worden. Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onder water plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. We willen daarom graag alle belanghebbenden goed informeren en betrekken.

Kaartje Hollandse Delta met brief