Als u binnen 14 meter langs het water gewassen bespuit met gewasbeschermende middelen, dan moet u driftarme spuitdoppen gebruiken. Dit staat in Activiteitenregeling milieubeheer (artikel 3). Om de teeltvrije (en spuitvrije) zone te mogen verkleinen van 1,5 meter naar 1 meter, gebruikt u speciale driftarme spuitdoppen. Op de website Helpdesk Water leest u er meer over .Het gebruik van de 90% driftarme doppen voor een smallere teeltvrije zone moet u aanvragen bij het waterschap.

Aanvragen smallere teeltvrije zone bij gebruik van 90% driftarme doppen