Op verschillende plekken kleurde het water geel en van daaruit werd het langzaamaan blauw. De gele kleur wordt veroorzaakt door het sediment (bezinksel) dat meegevoerd is door de overstromingen in Limburg. Onderstaande foto's laten dat mooi zien.

Een lang weekend in het teken van hulp aan Limburg

Donderdagavond jl. begon onze hulpoperatie aan Limburg. Met mankracht en materieel hebben we vanuit het Limburgse Horst meegewerkt aan het vullen van zo'n 100.000 zandzakken. Op maandagmiddag was het gevaar gelukkig geweken en kregen we het sein om af te schalen. Onze collega's zijn inmiddels weer thuis en het materieel is onderweg.