Op maandag 4 september wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Schaapsweg in Den Bommel. De werkzaamheden duren t/m vrijdag 8 september 17:00 uur. De weg wordt aangepakt tussen de Groeneweg en de Hogeweg-Zandweg. Er is een omleidingsroute aanwezig die u kunt volgen.

Wat gaan we doen?

  • De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en er worden aanpassingen voor de verkeersveiligheid gedaan. Zo wordt de maximum snelheid aangepast van 80km naar 60km per uur en worden de voorrangsregels op de kruispunten gewijzigd. Rechts gaat voor.
  • Het huidige fiets-/bromfietspad wordt tussen de Groeneweg en de bebouwde kom van Den Bommel aangepast tot een fietspad. De bromfietsers gaan naar de rijbaan.

Voor de veiligheid wordt de weg tijdens de werkzaamheden in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De weg blijft toegankelijk voor direct aanwonenden en gebruikers van landbouwpercelen.

Het kan gebeuren dat u even moet wachten op bijvoorbeeld een machine i.v.m. de werkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk dat de weg niet vies wordt gereden.