Samenwerkingsverband Watereducatie Drechtsteden wordt de komende jaren voortgezet. De nieuwe overeenkomst werd eind 2022 getekend door de leden van de stuurgroep. We gaan door met het verbinden en samenwerken om het waterbewustzijn van jongeren in de Drechtsteden te vergroten. 

De weg van het water

Deze samenwerking bestaat sinds de opening van het Aquarama bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht inmiddels ruim 20 jaar. 

In het Aquarama maken bezoekers kennis met alle aspecten van water in een samenhangend verhaal, je beleeft er 'De weg van het water'. De tentoonstelling trekt jaarlijks vele bezoekers en schoolgroepen uit de hele regio. Daarnaast biedt Weizigt nog veel meer op het gebied van watereducatie zoals lessen waarbij leerlingen zelf de waterkwaliteit onderzoeken en de digitale les: "De kracht van water in de Drechtsteden" waarin de Sint Elisabethsvloed aan bod komt. 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door leden van de stuurgroep Watereducatie Drechtsteden
De leden van de stuurgroep met de samenwerkingsovereenkomst, vlnr: Ralph Lafleur (wethouder Hendrik-Ido-Ambacht), Henk van der Drift (heemraad educatie van waterschap Hollandse Delta), Tanja de Jonge (wethouder Dordrecht), Rob Kreutz (Manager Bestuursondersteuning Evides Waterbedrijf). Goos den Hartog (heemraad van waterschap Rivierenland) tekende de overeenkomst in het nieuwe jaar in het Aquarama.

Waterrijke regio op de kaart

Met het vastgestelde meerjarenplan 2023-2026 is afgesproken om de succesvolle activiteiten voort te zetten. Daarnaast is de focus de komende jaren gericht op: het structureel aanbod voor het voorgezet onderwijs en het nog beter op de kaart zetten van de jaarlijkse Week van ons Water in de regio.

Wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Dordrecht, voorzitter van de stuurgroep Watereducatie Drechtsteden en heemraad educatie Henk van der Drift van waterschap Hollandse Delta, lid van de stuurgroep Watereducatie Drechtsteden zijn beiden enthousiast:

Tanja de Jonge: "In een regio met veel water is het belangrijk om jong en oud te leren hoe je het beste met water omgaat. Daarom is het goed dat we samen met vele partners in de regio het waterbewustzijn vergroten met een mooi educatieprogramma."

Henk van der Drift: “Met deze ondertekening zetten we de succesvolle samenwerking voort en bundelen we onze krachten om het waterbewustzijn van jongeren in de Drechtsteden te verhogen. Voor waterschap Hollandse Delta past dit uitstekend bij onze visie om samen te werken met onze omgeving aan water- en klimaateducatie. We zijn er trots op dat we al meer dan 20 jaar partner zijn en we kijken vol vertrouwen uit naar de volgende samenwerkingsperiode.” 

Partners Watereducatie Drechtsteden

De partners van Watereducatie Drechtsteden zijn: Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Duurzaamheidscentrum Weizigt (onderdeel van de gemeente Dordrecht) zorgt voor de coördinatie en de uitvoering van de activiteiten.