Content list (RSS) https://www.wshd.nl/ nl Dijkbewaking oefent 24 november op het Eiland van Dordrecht https://www.wshd.nl/dijkbewaking-oefent-24-november-op-het-eiland-van-dordrecht De oefening vindt plaats op de dijken langs de Dordtsche Kil, Nieuwe Merwede en het Wantij. De dijkwachten zijn herkenbaar aan de gele jassen met het opschrift 'Dijkwacht - waterschap Hollandse Delta'.   Tue, 22 Nov 2022 21:22:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/dijkbewaking-oefent-24-november-op-het-eiland-van-dordrecht Kinderkrant november 2022 - Nederland beschermen tegen muskusratten en bevers https://www.wshd.nl/kinderkrant-november-2022-nederland-beschermen-tegen-muskusratten-en-bevers Waterschappers Jan en Martin hebben de leerlingen van groep 6 van basisschool De Tuimelaar verteld over hoe het waterschap omgaat met muskusratten en bevers. Tue, 22 Nov 2022 17:15:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/kinderkrant-november-2022-nederland-beschermen-tegen-muskusratten-en-bevers 23 november 2022 Besluitvormende vergadering algemeen bestuur https://www.wshd.nl/23-november-2022-besluitvormende-vergadering-algemeen-bestuur Op woensdag 23 november 2022 komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2027; Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee.  Mon, 21 Nov 2022 12:45:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/23-november-2022-besluitvormende-vergadering-algemeen-bestuur Werkzaamheden rotonde Munnikensteeg/Lindeweg in Zwijndrecht https://www.wshd.nl/werkzaamheden-rotonde-munnikensteeglindeweg-in-zwijndrecht Op maandag 28 november starten we met het vervangen van Duiker Munnikensteeg in Zwijndrecht. Om het werk uit te voeren is het nodig om één weghelft af te sluiten waardoor een omleiding nodig is. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zijn we tot medio december bezig. Thu, 17 Nov 2022 16:47:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/werkzaamheden-rotonde-munnikensteeglindeweg-in-zwijndrecht Waterschap en gemeente Barendrecht maken afspraken over rioolwater https://www.wshd.nl/waterschap-en-gemeente-barendrecht-maken-afspraken-over-rioolwater De gemeente Barendrecht en het waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Er staan afspraken in over het aanleveren van rioolwater en de kostenverdeling. Thu, 17 Nov 2022 08:53:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/waterschap-en-gemeente-barendrecht-maken-afspraken-over-rioolwater Waterschap start 1 december met maaischouw https://www.wshd.nl/waterschap-start-1-december-met-maaischouw Ieder jaar controleert waterschap Hollandse Delta of de sloten goed zijn onderhouden. De maaischouw start 1 december en de baggerschouw 2 januari. Wed, 16 Nov 2022 17:17:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/waterschap-start-1-december-met-maaischouw Succesvolle 3e Ketendag Regio Rijnmond https://www.wshd.nl/succesvolle-3e-ketendag-regio-rijnmond Op donderdag 10 november 2022 was ons waterschap (met name de afdeling VTH) gastheer voor de ‘3e Ketendag Regio Rijnmond’. Doel van deze dag was om praktisch aan de slag te gaan met het vergunningenproces en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Wed, 16 Nov 2022 11:06:39 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/succesvolle-3e-ketendag-regio-rijnmond Aanpak bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest https://www.wshd.nl/aanpak-bereikbaarheid-hoeksche-waard-zuidwest Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta willen het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar maken. Dit willen we doen door een aantal wegen te verbreden. Tue, 15 Nov 2022 16:34:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/aanpak-bereikbaarheid-hoeksche-waard-zuidwest Woensdag 16 november 2022 oordeelsvormende vergadering algemeen bestuur https://www.wshd.nl/woensdag-16-november-2022-oordeelsvormende-vergadering-algemeen-bestuur Op woensdag 16 november komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de Programmabegroting 2023 en het Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee. Mon, 14 Nov 2022 10:32:21 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/woensdag-16-november-2022-oordeelsvormende-vergadering-algemeen-bestuur 1 december: start maaischouw https://www.wshd.nl/1-december-start-maaischouw Ieder jaar onderhouden boeren, burgers, buitenlui en andere grondeigenaren de sloten langs hun akker, weiland of perceel. Het waterschap moet controleren of dit onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle heet de schouw. Op 1 december start de maaischouw. Fri, 11 Nov 2022 14:54:00 +0100 Waterschap Hollandse Delta https://www.wshd.nl/1-december-start-maaischouw