In Rotterdam-zuidoost / Oud-IJsselmonde viel dinsdag 20 juni een flinke piekbui. Er viel in drie kwartier ruim 40 millimeter regenwater. Daardoor waren er veel riooloverstorten met flinke gevolgen voor de waterkwaliteit: zuurstofloosheid, dode vissen en stank. Bijvoorbeeld in de hoofdwatergang naast de Pelgrimskerk op de Reyerdijk is de waterkwaliteit zeer slecht. 

De gemeente Rotterdam pompt het vervuilde water terug in het riool en haalt rioolslib uit de sloten. Daarom daalt het waterpeil hier en daar flink. Het waterschap brengt alle sloten zo snel mogelijk weer op peil met schoon, vers water om te redden wat er nog te redden valt, maar dit duurt een aantal dagen. 

Dode vissen