Waterschap Hollandse Delta kan aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen om de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse te verbeteren. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam vroeg het waterschap hiervoor subsidie bij het Deltafonds Zoetwater aan. Deze is nu toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het toekennen van de gevraagde subsidie, onderstreept het ministerie dat dit belang groot is.

Steiger in het Brielse Meer

Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbron voor de waterpeilen en landbouw op Voorne-Putten, de waterpeilen en de tuinders in het Westland en de industrie in het Europoort/Botlek gebied. Beheerder waterschap Hollandse Delta heeft de zorg om voldoende zoet water te kunnen leveren aan al deze partijen. Afspraken over de hoeveelheden zijn gemaakt in de Overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer/Bernisse 2014.

De afgelopen jaren en met name de laatste twee droge zomers hebben duidelijk gemaakt dat het leveren van voldoende zoet water niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarom hebben de drie partijen een pakket aan maatregelen bedacht om de zoetwatervoorziening uit de belangrijke zoetwaterbron het Brielse Meer verder te verbeteren.

Werkzaamheden

Met het project Optimalisatie zoetwatervoorziening Brielse Meer willen de drie partijen ervoor zorgen dat het gebruik, beheer en verdeling van het zoete water ook in de toekomst optimaal functioneert, zolang er voldoende zoet water beschikbaar is in de rivieren. Daarom worden er onder meer 13 inlaatkunstwerken in het Brielse Meer naar de polders aangepast en geautomatiseerd. Enkele duikers worden vernieuwd, zodat ze aan de huidige normen op het gebied van veiligheid en capaciteit voldoen. De inlaatsluis bij Spijkenisse wordt geautomatiseerd, zodat hij gemakkelijker en efficiënter bediend kan worden. Daarnaast zal er worden gemeten hoe we op de meest efficiënte wijze geautomatiseerd zoetwater kunnen inlaten en op welke momenten dat moet gebeuren.

Samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Deltafonds verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van de 1e fase van het Deltaprogramma Zoetwater. Ook de partners van de Bernisse Commissie waaronder het waterschap Hollandse Delta, het Havenbedrijf Rotterdam NV en het Hoogheemraadschap van Delfland dragen bij.

Contactgegevens

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met team communicatie van waterschap Hollandse Delta.