Waterschap Hollandse Delta kan aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen om de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse te verbeteren. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam vroeg het waterschap hiervoor subsidie bij het Deltafonds Zoetwater aan. Deze is nu toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het toekennen van de gevraagde subsidie, onderstreept het ministerie dat dit belang groot is.