De renovatie van Rioolgemaal Brabant kan van start gaan. Roland Vissers (directeur WSHD) en Wiljan Beekman (aannemer GMB) hebben op donderdag 11 november 2021 het ‘Bouwteamcontract’ officieel ondertekend. Dit onder toeziend oog van de gemeente Nissewaard als belangrijke partner in dit bouwproject.

Het rioolgemaal Brabant verpompt het lokale rioolwater naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Spijkenisse. De mechanische en elektrotechnische installaties worden vervangen, zodat de aanvoer van rioolwater stabiel en gelijkmatig kan plaatsvinden. De planning is dat Rioolgemaal Brabant in het 3e kwartaal van 2023 is gerenoveerd.

Nieuw in de aanpak is dat we ook in de ontwerpfase samen optrekken om de renovatie succesvol uit te voeren. Het Bouwteam bestaat daarom uit medewerkers van waterschap Hollandse Delta, de aannemer GMB en de gemeente Nissewaard die een belangrijke, financiële bijdrage levert aan het project.

Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Nissewaard, GMB gezamenlijk aan tafel met zicht op de taart op kantoor te Ridderkerk

Foto: Donderdag 11 november 2021 tekenden Roland Vissers (directeur Waterschap Hollandse Delta), Remko Tanis (aanwezig namens gemeente Nissewaard) en Wiljan Beekman (aannemer GMB) samen het contract. Het ondertekenmoment bekrachtigt het Bouwteam dat deze maand is opgestart.

Contactpersoon voor project Renovatie Rioolgemaal Brabant

Meer weten over de renovatie van Rioolgemaal Brabant? Neem contact op onder vermelding van Lonneke Jansen.