De rekenkamercommissie onderzoekt zelfstandig en onafhankelijk hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de activiteiten van het bestuur en van de ambtelijke organisatie van het waterschap zijn. Ook inwoners van het werkgebied van Hollandse Delta kunnen aan de rekenkamer om een onderzoek vragen.

Kees van Rietschoten (63) wordt benoemd voor vier jaar en Manfred Wienhoven (48) voor twee jaar.

Kees van Rietschoten is werkzaam bij Hoogheemraadschap Rijnland. Hij beschikt over ruime actuele ervaring in rekenkamercommissies bij waterschappen en gemeenten. Manfred Wienhoven is werkzaam bij Ecorys Nederland BV. Hij heeft een aantal jaren bij Hoogheemraadschap Delfland gewerkt. Zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van watermanagement, -beheer en –kwaliteit is een welkome aanvulling voor de RKC.

Beide leden kunnen worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. De vacatures ontstonden door het vertrek van twee leden van de commissie. De in totaal drie leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werk een vergoeding van het waterschap.