Na de ondertekening van het Bestuursakkoord Water in 2011 is het waterschap Hollandse Delta nog intensiever gaan samenwerken met de gemeenten. Samen geven we invulling aan de zogenoemde 3 K’s: kostenstijging beperken, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verlagen.