Na de ondertekening van het Bestuursakkoord Water in 2011 is het waterschap Hollandse Delta nog intensiever gaan samenwerken met de gemeenten. Samen geven we invulling aan de zogenoemde 3 K’s: kostenstijging beperken, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verlagen.
 

Kaart regioverdeling samenwerking afvalwaterketen
Kaart regioverdeling samenwerking afvalwaterketen

Het beheergebied van Hollandse Delta is voor de samenwerking in de afvalwaterketen verdeeld in 6 regio's:

In alle 6 regio's zijn in 2011 en 2012 de kansen geïnventariseerd om nog meer en slimmer met elkaar samen te werken. Waar die kansen liggen en hoe die worden opgepakt, verschilt per regio. Er is nauwe samenwerking met de regio’s. Door kennis- en netwerkbijeenkomsten en overleggen tussen de regio's worden de onderwerpen zoveel mogelijk hetzelfde ingevuld.

Meer informatie

Rapportage_samenwerking_afvalwaterketen_voorjaar_2017 (PDF - 15107 kB)