Waterschap Hollandse Delta rapporteert periodiek over het behalen van de doelstellingen van de taken van het waterschap.