Het algemeen bestuur van het waterschap, de Verenigde Vergadering, stelde onlangs rapport Waterwerken 2022 vast. Benieuwd wat het waterschap allemaal doet? Lees het in het rapport Waterwerken.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken langs het Eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Rozenburg en Voorne-Putten.

Verder zorgt het waterschap voor voldoende en schoon water in de sloten in het werkgebied. Het zorgt voor veilige wegen en fietspaden in de polder. Het waterschap zuivert het rioolwater en doet nog veel meer...

Met aangepast onderhoud van bomen, struiken en gras op dijken, langs sloten en wegbermen zorgt het waterschap voor meer biodiversiteit. Zo draagt het waterschap bij aan het ecosysteem in de Hollandse Delta.

Natuurvriendelijk onderhoud van dijken en wegbermen

Wil je meer weten? Lees de rapportage Waterwerken hier:

Waterwerken 2022