Ook waterschap Hollandse Delta volgt de maatschappelijke discussie over het stikstofbeleid met grote belangstelling. Het recht van groepen in onze samenleving, rond dit onderwerp een belangrijk deel van de agrariërs, om te protesteren is een groot democratisch goed. Publieke eigendommen, zoals die van een waterschap, kunnen daarvoor echter niet worden ingezet. Waterschap Hollandse Delta staat dit ook met het oog op de veiligheid niet toe.
 

De laatste weken worden op veel plaatsen in Nederland protestvlaggen of spandoeken opgehangen in de openbare ruimte. Ook bijvoorbeeld lantaarnpalen of bruggen van waterschap Hollandse Delta worden hiervoor gebruikt. Deze zijn daar echter niet voor bestemd. Bovendien kunnen de vlaggen of spandoeken gevaar opleveren voor de veiligheid, omdat ze voor afleiding in het verkeer zorgen of op voorbijrijdende auto’s of fietsers terecht kunnen komen als ze losraken. Daarom worden dergelijke vlaggen of doeken weggehaald wanneer het waterschap ze aan zijn eigendommen tegenkomt of er melding over krijgt.