Met het project “Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer‟ investeert waterschap Hollandse Delta, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, het Havenbedrijf Rotterdam NV en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in maatregelen voor een robuuster en klimaatbestendiger zoetwatervoorziening van het Brielse Meer systeem.