Het projectplan (vergunning) Ontwikkelplan Bernisse ligt tot 2 september ter inzage.

De oever van Bernisse

Eind vorig jaar heeft het waterschap ingestemd met het Ontwikkelplan Bernisse. Dit Ontwikkelplan is in nauw overleg met inwoners, gemeente en natuurorganisaties samengesteld. Met de uitvoering van dit plan gaat het systeem van de Bernisse verbeteren. Tegelijkertijd komt er meer diversiteit in (water)planten en waterdieren en wordt het Bernissegebied aantrekkelijker voor recreatie. 

Afgelopen periode hebben we samen met BZW en gemeente Nissewaard gegevens verzameld om te komen tot de vergunningsaanvraag. Dit is nodig omdat er veranderingen plaatsvinden in het water en de de oevers, in de waterkering en in het beheer hiervan. Het projectplan Ontwikkelplan Bernisse is 9 juli 2019 vastgesteld door dijkgraaf en heemraden en ligt tot 2 september 2019 ter inzage via overheid.nl.   

De verwachting is dat het waterschap in het najaar met de werkelijke uitvoering kan beginnen.