Er leven inmiddels zo’n 1000 bevers in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Dat is goed nieuws voor deze beschermde diersoort en ook voor de biodiversiteit die ze met zich meebrengen. Maar bij de zorg voor waterveiligheid, wegen en watersystemen levert de aanwezigheid van bevers het waterschap soms flinke uitdagingen op.

Het graven, bouwen en knagen van een bever verandert de natuur, waardoor dan op die plek nieuwe plant- en diersoorten zich thuis gaan voelen. Bevers geven daarmee een echte 'boost' aan de biodiversiteit in een gebied. Bevers zijn territoriale dieren, die alleen of als koppeltje met enkele jongen in een eigen domein leven. De meeste bevers in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta zittn in de Biesbosch en in de buitendijkse gebieden rond de Zuid-Hollandse eilanden.

Naar binnen

De beverpopulatie is in deze gebieden inmiddels echter zo groot geworden dat er niet meer voldoende ruimte is voor elke bever om er een eigen territorium te vinden. Daardoor ziet het waterschap steeds vaker bevers die ‘naar binnen’ trekken, de polders in. Bij de zorg voor waterveiligheid, wegen en watersystemen levert de aanwezigheid van bevers soms flinke uitdagingen op. Met zijn gangenstelsels en dammen kan een bever in een korte tijd behoorlijke schade toebrengen aan keringen, wegen en waterlopen. Dat levert niet alleen hoge herstelkosten op, maar kan ook de veiligheid van de weg, dijk of sloot in gevaar brengen.

Problemen vóór zijn

Het waterschap zoekt daarom nu naar mogelijkheden om problemen vóór te zijn. Eén van de oplossingen die onderzocht wordt, is het aanbrengen van ondergronds beverwerend gaas. In de voet van de dijk langs de Benedenrijweg in Ridderkerk is over een lengte van zo’n 100 meter 2,5 meter diep en 2 meter breed gaas in de grond gedrukt met een door de aannemer speciaal ontwikkelde machine. Het gaas voorkomt dat bevers onder de dijk gaan graven en met hun gangenstelsels de dijk verzwakken. Zo kan ervoor gezorgd worden dat van de ene kant de bever ongemoeid gelaten kan worden, terwijl van de andere kant de wegen, dijken en sloten veilig blijven.​​​​