Evenementen op wegen, melding

Beschrijving

U wilt een evenement organiseren, zoals een hardloopwedstrijd? En u wilt daarvoor gebruik maken van de wegen van waterschap Hollandse Delta?. Dan is een melding van het evenement vaak voldoende. Doe deze melding ten minste drie weken voor aanvang van het evenement.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden

Het volgende valt niet onder de algemene regel:

 1. de bruikbaarheid van de weg voor verkeer niet langer dan 1 dag wordt beperkt
 2. de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en woningen doelmatig wordt
  gegarandeerd
 3. de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt gegarandeerd
 4. wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen op de weg geen deel uitmaken van het
  evenement
 5. op de weg gedurende het evenement geen werkzaamheden of andere evenementen
  plaatsvinden
 6. gebiedsontsluitingswegen alleen tijdelijk worden gepasseerd
 7. het evenement op onderstaande gebiedsontsluitingswegen tussen 9.00 uur en 15.30 uur wordt gehouden:

a.   Rotterdamseweg te Ridderkerk
b.   Verbindingsweg te Ridderkerk
c.   IJsselmondse Randweg te Barendrecht
d.   Hendrik Ydenweg te Hendrik-Ido-Ambacht
e.   Munnikensteeg te Zwijndrecht

 

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Aanpak

Als het evenement onder de algemene regel valt dan is een melding voldoende. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. Neem voor het invullen eerst de algemene regel WE1 'Evenementen op wegen' door.