De heer P. J. J. Kome (Piet)

Piet Kome Piet Kome

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta/fractievoorzitter

Woonplaats:

Rockanje

Telefoonnummer:

0181 - 40 18 20

E-mailadres:

niet beschikbaar

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Bestuur HPG  O
 Commissielid bestuurlijk overleg Provincie Zuid-Holland  O
 Cie Bos en Natuur FPG  O
 Boer Stuyve Sante  O
 Penningmeester Stichting Stuyve Sante  O