Mevrouw B. Vos - Wallenburg (Branka)

vos.jpg Branka Vos

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd (agrariërs)

Woonplaats:

Rhoon

Telefoonnummer:

010 - 501 25 32

E-mailadres:

vossenburg@caiway.net

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Vennoot Vossenburg VOF  B
 Bestuurslid Zuid-Holland/projectadviseur en penningmeester Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij  O